"ALBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radom)

KRS: 0000125911

NIP: 7962261948

REGON: 671927898

"ALBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000125911 NIP: 7962261948 REGON: 671927898
Numer NIP: 7962261948
Numer REGON: 671927898
Numer KRS: 0000125911
Nazwa: "ALBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-08-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Lubelska 65
Kod pocztowy: 26-600
Miasto: Radom
Gmina: Radom
Powiat: Radom
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.albo.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
  • 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5222 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych