"AL-LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000134587

NIP: 8970020415

REGON: 005973813

"AL-LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000134587 NIP: 8970020415 REGON: 005973813
Numer NIP: 8970020415
Numer REGON: 005973813
Numer KRS: 0000134587
Nazwa: "AL-LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-10-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gazowa 26A/HALA E
Kod pocztowy: 50-513
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.al-land.com.plWWW.AL-LAND.PL
E-mail: ,
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.Z Produkcja win gronowych
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44.Z Produkcja miedzi
 • 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 252 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 315 Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych