AKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000128339

NIP: 5252155756

REGON: 016238491

AKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000128339 NIP: 5252155756 REGON: 016238491
Numer NIP: 5252155756
Numer REGON: 016238491
Numer KRS: 0000128339
Nazwa: AKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-09-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aleja Sikorskiego 11 14
Kod pocztowy: 02-758
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 6523 Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 67131 Doradcy finansowi, doradcy w sprawach zastawów hipotecznych oraz maklerzy