"AKTYN" PRZEDSIĘBIORSTWO GENERALNEJ REALIZACJI INWESTYCJI SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000022503

NIP: 5270050861

REGON: 008404010

"AKTYN" PRZEDSIĘBIORSTWO GENERALNEJ REALIZACJI INWESTYCJI SP Z O O KRS: 0000022503 NIP: 5270050861 REGON: 008404010
Numer NIP: 5270050861
Numer REGON: 008404010
Numer KRS: 0000022503
Nazwa: "AKTYN" PRZEDSIĘBIORSTWO GENERALNEJ REALIZACJI INWESTYCJI SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-12
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-11-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Chmielna 132/134
Kod pocztowy: 00-805
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.aktyn.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 65520000 Udziałowcy oraz developerzy