AKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Starogard Gdański)

KRS: 0000358550

NIP: 5922231727

REGON: 221038425

AKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000358550 NIP: 5922231727 REGON: 221038425
Numer NIP: 5922231727
Numer REGON: 221038425
Numer KRS: 0000358550
Nazwa: AKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - SAMODZIELNIE,A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 19 832 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2010-06-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jabłowska 71
Kod pocztowy: 83-200
Miasto: Starogard Gdański
Gmina: Starogard Gdański
Powiat: starogardzki
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.akomex.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Klasyfikacja SIC

 • 26530000 Pudełka z tektury litej i falistej
 • 26530103 Opakowania koszowe z tektury falistej, wykonane z nabytych materiałów
 • 26799904 Wyroby z tektury

Klasyfikacja EKD

 • 21212 Produkcja opakowań z tektury falistej
 • 21215 Produkcja opakowań z masywnej tektury