"AKAMIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bodzentyn)

KRS: 0000232198

NIP: 6572626212

REGON: 260008454

"AKAMIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000232198 NIP: 6572626212 REGON: 260008454
Numer NIP: 6572626212
Numer REGON: 260008454
Numer KRS: 0000232198
Nazwa: "AKAMIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDAMI ORAZ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW, UPRAWNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU LUB VICE-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), 2.PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PONAD KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 530 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-04-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Wolności 3
Kod pocztowy: 26-010
Miasto: Bodzentyn
Gmina: Bodzentyn
Powiat: kielecki
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.akamit.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 20.52.Z Produkcja klejów
 • 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
 • 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Klasyfikacja SIC