"AIR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Legionowo)

KRS: 0000033889

NIP: 5360003173

REGON: 001396069

"AIR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000033889 NIP: 5360003173 REGON: 001396069
Numer NIP: 5360003173
Numer REGON: 001396069
Numer KRS: 0000033889
Nazwa: "AIR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 244 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Olszankowa 52
Kod pocztowy: 05-120
Miasto: Legionowo
Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.air-pol.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Rozwój firmy Air-Pol poprzez działalność eksportową. Więcej »(10 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Klasyfikacja SIC

 • 23290100 Odzież sportowa i gimnastyczna, męska i chłopięca
 • 23290210 Kamizelki (zamszowe, imitacja skóry itd.), sportowe: męskie i chłopięce
 • 23299903 Wiatrówki: męskie, młodzieżowe i chłopięce
 • 23930000 Torby płócienne
 • 23999908 Spadochrony
 • 55990103 Lotnie
 • 73120000 Reklama zewnętrzna

Klasyfikacja EKD

 • 174243 Wytwarzanie spadochronów