"AGW-KOLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000081681

NIP: 7282416665

REGON: 472927895

"AGW-KOLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000081681 NIP: 7282416665 REGON: 472927895
Numer NIP: 7282416665
Numer REGON: 472927895
Numer KRS: 0000081681
Nazwa: "AGW-KOLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZASTRZEŻONYCH DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU-SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI-WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 795 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-01-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aleja Piłsudskiego 141/---
Kod pocztowy: 92-001
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.agw.page.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
 • 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
 • 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
 • 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
 • 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
 • 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
 • 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
 • 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
 • 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
 • 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 22310200 Bielone, ufarbowane i poddawane specjalnemu dziłaniu: wełna, moher, itd.
 • 72170203 Zakład farbowania dywanów i kilimów
 • 72180000 Pralnie przemysłowe