"AGROTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pabianice)

KRS: 0000234427

NIP: 7311914303

REGON: 100036207

"AGROTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000234427 NIP: 7311914303 REGON: 100036207
Numer NIP: 7311914303
Numer REGON: 100036207
Numer KRS: 0000234427
Nazwa: "AGROTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 948 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-05-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Orla 10 12
Kod pocztowy: 95-200
Miasto: Pabianice
Gmina: Pabianice
Powiat: pabianicki
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.agrotur.p-ce.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
 • 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
 • 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
 • 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 14.14.Z Produkcja bielizny
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.30.Z Działalność detektywistyczna
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

Klasyfikacja SIC

 • 65120000 Administratorzy nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych