AGROTECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Lublin)

KRS: 0000199612

NIP: 8790002479

REGON: 870197026

AGROTECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000199612 NIP: 8790002479 REGON: 870197026
Numer NIP: 8790002479
Numer REGON: 870197026
Numer KRS: 0000199612
Nazwa: AGROTECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMODZIELNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-03-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Związkowa 10
Kod pocztowy: 20-148
Miasto: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: Lublin
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.agrohansa.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
 • 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 20640000 Cukierki i inne wyroby cukiernicze
 • 20990000 Preparaty i artykuły spożywcze
 • 51459900 Wyroby cukiernicze
 • 51490000 Artykuły spożywcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 5227 Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach