"AGROPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Stawiszyn)

KRS: 0000297253

NIP: 6180031895

REGON: 250435419

"AGROPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000297253 NIP: 6180031895 REGON: 250435419
Numer NIP: 6180031895
Numer REGON: 250435419
Numer KRS: 0000297253
Nazwa: "AGROPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - ZARZĄD WIELOOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-01-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 14/---
Kod pocztowy: 62-820
Miasto: Stawiszyn
Gmina: Stawiszyn
Powiat: kaliski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.84.Z Produkcja przypraw
 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa
 • 15.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
 • 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 • 15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
 • 15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
 • 15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
 • 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • 15.87.Z Produkcja przypraw
 • 15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
 • 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 • 21.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 21.22.Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
 • 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
 • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
 • 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
 • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.41.Z Tynkowanie
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.22.Z Transport kosmiczny
 • 51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
 • 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 51.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 51.38.A Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 55.30.A Restauracje
 • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem

Klasyfikacja SIC

 • 20350000 Marynaty, sosy i przyprawy
 • 28690500 Aromaty, przyprawy i dodatki do żywności
 • 51690900 Dodatki i konserwanty spożywcze

Klasyfikacja EKD

 • 1587 Produkcja przypraw