"AGROMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Górowo Iławeckie)

KRS: 0000043773

NIP: 7431680411

REGON: 510908360

"AGROMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000043773 NIP: 7431680411 REGON: 510908360
Numer NIP: 7431680411
Numer REGON: 510908360
Numer KRS: 0000043773
Nazwa: "AGROMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA DWUOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 52 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Chopina 11
Kod pocztowy: 11-220
Miasto: Górowo Iławeckie
Gmina: Górowo Iławeckie
Powiat: bartoszycki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.agromeg.drewno.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ,,Agromeg" Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn do obróbki drewna Więcej »(297 938.87 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
 • 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Klasyfikacja SIC

 • 24390000 Drewniane elementy konstrukcji
 • 52110000 Drewno i inne materiały budowlane
 • 52110100 Drewno jako materiał budowlany

Klasyfikacja EKD

 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
 • 51531 Sprzedaż hurtowa drewna i elementów drewnianych