AGROL SIEJNIK SP Z O O (KRS: 0000002895)

KRS: 0000002895

NIP: 8471403405

REGON: 510852323

AGROL SIEJNIK SP Z O O KRS: 0000002895 NIP: 8471403405 REGON: 510852323
Numer NIP: 8471403405
Numer REGON: 510852323
Numer KRS: 0000002895
Nazwa: AGROL SIEJNIK SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-08-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-09-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 112/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-12-04
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-06-30
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SYGN.AKT V GUP 1/03 STWIERDZONO UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Siejnik 1
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 01610300 Gospodarstwa rolne produkcji warzyw korzeniowych
  • 01610400 Gospodarstwa rolne produkcji sałaty i warzyw liściastych

Klasyfikacja EKD