"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Raciąż)

KRS: 0000193247

NIP: 5671318967

REGON: 130285329

"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000193247 NIP: 5671318967 REGON: 130285329
Numer NIP: 5671318967
Numer REGON: 130285329
Numer KRS: 0000193247
Nazwa: "AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 001 422
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-02-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Płocka 53
Kod pocztowy: 09-140
Miasto: Raciąż
Gmina: Raciąż
Powiat: płoński
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.agrol.eu
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPH AGROL Sp. z o.o. Więcej »(10 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Klasyfikacja SIC

 • 20410000 Mąka i inne produkty zbożowe
 • 20430000 Zbożowe potrawy śniadaniowe
 • 20439902 Płatki kukurydziane przygotowane jako zbożowa potrawa śniadaniowa
 • 20439914 Otręby pszenicy: przygotowane jako kasza śniadaniowa

Klasyfikacja EKD

 • 1561 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 156112 Produkcja kasz
 • 51381 Sprzedaż hurtowa mąki, kaszy i innych przetworów