"AGROFRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Siedlce)

KRS: 0000056019

NIP: 8210006697

REGON: 710023744

"AGROFRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000056019 NIP: 8210006697 REGON: 710023744
Numer NIP: 8210006697
Numer REGON: 710023744
Numer KRS: 0000056019
Nazwa: "AGROFRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 156 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zakładowa 4
Kod pocztowy: 08-110
Miasto: Siedlce
Gmina: Siedlce
Powiat: Siedlce
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.agrofruct.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o. Więcej »(10 000 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01131 Produkcja owoców
  • 1533 Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych