"AGRO-POWER 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łobez)

KRS: 0000047063

NIP: 6692244737

REGON: 331002959

"AGRO-POWER 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000047063 NIP: 6692244737 REGON: 331002959
Numer NIP: 6692244737
Numer REGON: 331002959
Numer KRS: 0000047063
Nazwa: "AGRO-POWER 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 400 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 4/---
Kod pocztowy: 73-150
Miasto: Łobez
Gmina: Łobez
Powiat: łobeski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Klasyfikacja SIC

  • 01190200 Uprawa zbóż na paszę
  • 01910000 Gospodarstwa rolne produkcji roślinnej
  • 51910000 Środki zaopatrzenia rolnictwa
  • 51919900 Produkty zaopatrzenia rolnictwa

Klasyfikacja EKD

  • 1 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I ZWIĄZANE Z NIMI USŁUGI
  • 111 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 13 Kopalnictwo rud metali