AGRO KIELOCH SP Z O O (Gościsław)

KRS: 0000290664

NIP: 9131589096

REGON: 020614005

AGRO KIELOCH SP Z O O KRS: 0000290664 NIP: 9131589096 REGON: 020614005
Numer NIP: 9131589096
Numer REGON: 020614005
Numer KRS: 0000290664
Nazwa: AGRO KIELOCH SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gościsław 35
Kod pocztowy: 55-340
Miasto: Gościsław
Gmina: Udanin
Powiat: średzki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
 • 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
 • 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

Klasyfikacja SIC

 • 51590000 Produkty rolne i surowce rolnicze, niesklasyfikowane