"AGRO - JAN PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pcim)

KRS: 0000375260

NIP: 6812040004

"AGRO - JAN PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000375260 NIP: 6812040004
Numer NIP: 6812040004
Numer KRS: 0000375260
Nazwa: "AGRO - JAN PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ODNOŚNIE ZOBOWIĄZAŃ,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000 ZŁ(JEDEN MILION ZŁOTYCH)UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ( W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO)ODNOŚNIE ZOBOWIĄZAŃ,KTÓRYCH,KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000.000 ZŁ(JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-01-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 1147
Kod pocztowy: 32-432
Miasto: Pcim
Gmina: Pcim
Powiat: myślenicki
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
  • 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
  • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
  • 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
  • 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
  • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych