"AGRO - CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI" (Skąpe)

KRS: 0000017967

NIP: 9271787471

REGON: 977917213

"AGRO - CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI" KRS: 0000017967 NIP: 9271787471 REGON: 977917213
Numer NIP: 9271787471
Numer REGON: 977917213
Numer KRS: 0000017967
Nazwa: "AGRO - CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 37 A/---
Kod pocztowy: 66-213
Miasto: Skąpe
Gmina: Skąpe
Powiat: świebodziński
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Klasyfikacja SIC

 • 20139900 Kiłbasy i inne przetworzone produkty mięsne
 • 20480207 Mączka mięsna i odpadki tłuszczowe, przygotowane jako karma dla zwierząt

Klasyfikacja EKD

 • 15122 Ubój, przetwórstwo i produkcja świeżego lub mrożonego mięsa króliczego