AGRIPOL SP Z O O (Przelewice)

KRS: 0000163993

NIP: 9552070463

REGON: 812619811

AGRIPOL SP Z O O KRS: 0000163993 NIP: 9552070463 REGON: 812619811
Numer NIP: 9552070463
Numer REGON: 812619811
Numer KRS: 0000163993
Nazwa: AGRIPOL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-06-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-09-02
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-07-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: SYGN. AKT XXII GU 94/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-08-01
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-12-18
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2008 R. WYDANYM W SPRAWIE XXII GUP 17/05 STWIERDZONO ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kłodzino 39A
Kod pocztowy: 74-210
Miasto: Przelewice
Gmina: Przelewice
Powiat: pyrzycki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01124 Produkcja nasion kwiatowych, owocowych lub warzywnych
  • 5122 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin