AGREKO SP Z O O (Domaszowice)

KRS: 0000015801

NIP: 7521209344

REGON: 531242841

AGREKO SP Z O O KRS: 0000015801 NIP: 7521209344 REGON: 531242841
Numer NIP: 7521209344
Numer REGON: 531242841
Numer KRS: 0000015801
Nazwa: AGREKO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-03-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-05-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U 17/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-06-19
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-01-24
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA UPADŁOŚCIOWA, SYGN. AKT U17/02, UKOŃCZONO POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Strzelecka 21
Kod pocztowy: 46-146
Miasto: Domaszowice
Gmina: Domaszowice
Powiat: namysłowski
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01112 Uprawa ziemniaków
  • 5131 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw