"AGRECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Lasowice Wielkie)

KRS: 0000181215

NIP: 7511524305

REGON: 531364484

"AGRECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000181215 NIP: 7511524305 REGON: 531364484
Numer NIP: 7511524305
Numer REGON: 531364484
Numer KRS: 0000181215
Nazwa: "AGRECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-11-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 1/---
Kod pocztowy: 46-282
Miasto: Lasowice Wielkie
Gmina: Lasowice Wielkie
Powiat: kluczborski
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
  • 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
  • 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
  • 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
  • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Klasyfikacja SIC

  • 02790000 Hodowla zwierząt, niesklasyfikowane
  • 24520000 Budynki z prefabrykowanego drewna

Klasyfikacja EKD

  • 203 Produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki budowlanej