"AGENCJA USŁUGOWO HANDLOWA - ZBYCH - SP Z O O" (Wrocław)

KRS: 0000153705

NIP: 8990204348

REGON: 005937036

"AGENCJA USŁUGOWO HANDLOWA - ZBYCH - SP Z O O" KRS: 0000153705 NIP: 8990204348 REGON: 005937036
Numer NIP: 8990204348
Numer REGON: 005937036
Numer KRS: 0000153705
Nazwa: "AGENCJA USŁUGOWO HANDLOWA - ZBYCH - SP Z O O"
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-03-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-06-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-07-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GUP 7/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-05-31
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-03-07
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH Z DNIA 07.03.2007R. STWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO. VIII GUP 7/04.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wilcza 13
Kod pocztowy: 50-429
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.zbych.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
  • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych

Klasyfikacja EKD

  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych