AGENCJA TURYSTYCZNA FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000087426

NIP: 5252225304

REGON: 017436780

AGENCJA TURYSTYCZNA FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000087426 NIP: 5252225304 REGON: 017436780
Numer NIP: 5252225304
Numer REGON: 017436780
Numer KRS: 0000087426
Nazwa: AGENCJA TURYSTYCZNA FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO DZIAŁANIA W IMIENIU ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO WŁĄCZNIE ZE SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 204 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-02-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Jaracza 2
Kod pocztowy: 00-378
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Klasyfikacja SIC

  • 47249901 Agencje turystyczne aranżujące transport, załadunek i wypożyczenie samochodu