AGENCJA REKLAMY I INFORMACJI "VIP-ER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Biała Podlaska)

KRS: 0000283251

NIP: 5372463615

REGON: 060264821

AGENCJA REKLAMY I INFORMACJI "VIP-ER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000283251 NIP: 5372463615 REGON: 060264821
Numer NIP: 5372463615
Numer REGON: 060264821
Numer KRS: 0000283251
Nazwa: AGENCJA REKLAMY I INFORMACJI "VIP-ER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, O ILE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU, GDY ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wyrzykowskiego 15
Kod pocztowy: 21-500
Miasto: Biała Podlaska
Gmina: Biała Podlaska
Powiat: Biała Podlaska
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 • 31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
 • 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
 • 33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 • 55.40.Z Bary
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
 • 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 2214 Wydawanie nagrań dźwiękowych