AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB SKARBNIK BIS SP Z O O (Bytom)

KRS: 0000022432

REGON: 277553431

AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB SKARBNIK BIS SP Z O O KRS: 0000022432 REGON: 277553431
Numer REGON: 277553431
Numer KRS: 0000022432
Nazwa: AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB SKARBNIK BIS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-03-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-03-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: X GU 240/06/9
Data wydania aktu prawnego: 2006-12-01
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-01-23
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY SYGN. AKT X GUP 134/07/9 O STWIERDZENIU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Konstytucji 91
Kod pocztowy: 41-906
Miasto: Bytom
Gmina: Bytom
Powiat: Bytom
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73810000 Usługi detektywistyczne i konwojowanie