AGENCJA OCHRONY "KERBEROS" SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000012762

NIP: 6760075834

REGON: 008398367

AGENCJA OCHRONY "KERBEROS" SP Z O O KRS: 0000012762 NIP: 6760075834 REGON: 008398367
Numer NIP: 6760075834
Numer REGON: 008398367
Numer KRS: 0000012762
Nazwa: AGENCJA OCHRONY "KERBEROS" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: A/GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-17
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-08-01
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-09-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Prosta 69
Kod pocztowy: 00-838
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.kerberos.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street