AGENCJA MARKETINGOWA DIALOG SP Z O O (Łódź)

KRS: 0000294456

AGENCJA MARKETINGOWA DIALOG SP Z O O KRS: 0000294456
Numer KRS: 0000294456
Nazwa: AGENCJA MARKETINGOWA DIALOG SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-12-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-04-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Piotrkowska 204/210M
Kod pocztowy: 90-369
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 • 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 19.30.B Produkcja obuwia sportowego
 • 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
 • 21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 25.13.Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
 • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 26.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych
 • 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
 • 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
 • 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.81.Z Działalność fotograficzna
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
 • 92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych
 • 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
 • 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 72990000 Różnorodne usługi dla ludności