AGENCJA IMPRESARYJNA "COMITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Łódź)

KRS: 0000298345

NIP: 7250013332

REGON: 008070075

AGENCJA IMPRESARYJNA "COMITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000298345 NIP: 7250013332 REGON: 008070075
Numer NIP: 7250013332
Numer REGON: 008070075
Numer KRS: 0000298345
Nazwa: AGENCJA IMPRESARYJNA "COMITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego: 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-02-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kilińskiego 87/---
Kod pocztowy: 90-119
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
 • 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 • 15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 • 18.23.Z Produkcja bielizny
 • 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 19.30.A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego
 • 20.52.Z Produkcja klejów
 • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 26.25.Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
 • 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • 29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 29.41.A Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
 • 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Klasyfikacja SIC