"AGEMA - SERWIS" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Suwałki)

KRS: 0000140398

NIP: 8440002674

REGON: 790506182

"AGEMA - SERWIS" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000140398 NIP: 8440002674 REGON: 790506182
Numer NIP: 8440002674
Numer REGON: 790506182
Numer KRS: 0000140398
Nazwa: "AGEMA - SERWIS" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWAJ WICEPREZESI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-11-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kościuszki 110
Kod pocztowy: 16-400
Miasto: Suwałki
Gmina: Suwałki
Powiat: Suwałki
Województwo: PODLASKIE
Strona www: www.agema-serwis.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.30.Z Działalność detektywistyczna
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 38420109 Ochrona przed hałasem, osobista
 • 64119903 Usługi inspekcyjne oraz dochodzeniowe, ubezpieczenia
 • 73810000 Usługi detektywistyczne i konwojowanie
 • 73810201 Agencja detektywistyczna

Klasyfikacja EKD

 • 8514 Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego