AGCHEMACCESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bydgoszcz)

KRS: 0000304545

NIP: 5542773066

REGON: 340388475

AGCHEMACCESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000304545 NIP: 5542773066 REGON: 340388475
Numer NIP: 5542773066
Numer REGON: 340388475
Numer KRS: 0000304545
Nazwa: AGCHEMACCESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-04-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fordońska 393
Kod pocztowy: 85-766
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.agchemaccess.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.11.A Uprawa zbóż
 • 01.11.B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny
 • 01.11.C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 01.12.A Uprawa warzyw
 • 01.21.Z Uprawa winogron
 • 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • 01.46.Z Chów i hodowla świń
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • 24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
 • 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
 • 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
 • 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
 • 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
 • 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
 • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 52622 Handel obwoźny i okrężny