"AGA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sochaczew)

KRS: 0000338173

NIP: 8371783029

REGON: 142036344

"AGA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000338173 NIP: 8371783029 REGON: 142036344
Numer NIP: 8371783029
Numer REGON: 142036344
Numer KRS: 0000338173
Nazwa: "AGA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT ZAWSZE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2009-09-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krótka 7
Kod pocztowy: 96-500
Miasto: Sochaczew
Gmina: Sochaczew
Powiat: sochaczewski
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Klasyfikacja SIC

 • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
 • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne

Klasyfikacja EKD

 • 45244 Budowa systemów wodociągowych
 • 45245 Budowa systemów kanalizacyjnych