"AFFLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bielawa)

KRS: 0000010049

NIP: 8821879115

REGON: 891329483

"AFFLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010049 NIP: 8821879115 REGON: 891329483
Numer NIP: 8821879115
Numer REGON: 891329483
Numer KRS: 0000010049
Nazwa: "AFFLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM SPRAW ZWYKŁEGO ZARZĄDU, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UCHWAŁY PODEJMUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Piastowska 23
Kod pocztowy: 58-260
Miasto: Bielawa
Gmina: Bielawa
Powiat: dzierżoniowski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.palacbielawa.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Medical SPA & WELLNESS - wykorzystanie innowacyjnych technologii w dziedzinie medycyny estetycznej i odnowy biologicznej Więcej »(927 917.19 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01256 Hodowla zwierząt domowych
  • 142 Wydobywanie kruszywa i gliny