AEROSKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Piaseczno)

KRS: 0000376265

NIP: 5222969661

REGON: 142773812

AEROSKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000376265 NIP: 5222969661 REGON: 142773812
Numer NIP: 5222969661
Numer REGON: 142773812
Numer KRS: 0000376265
Nazwa: AEROSKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 66 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-01-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Stanisława Staszica 8/---
Kod pocztowy: 05-500
Miasto: Piaseczno
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: WWW.AEROSKOP.COM
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5212 Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach