AEROFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łomianki)

KRS: 0000290438

NIP: 1181929041

REGON: 141130207

AEROFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290438 NIP: 1181929041 REGON: 141130207
Numer NIP: 1181929041
Numer REGON: 141130207
Numer KRS: 0000290438
Nazwa: AEROFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szpitalna 13
Kod pocztowy: 05-092
Miasto: Łomianki
Gmina: Łomianki
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
 • 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 62.20.Z Transport lotniczy nieregularny
 • 63.23.A Działalność portów lotniczych
 • 63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego
 • 80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy

Klasyfikacja SIC

 • 62219900 Brokerzy oraz dealerzy kontraktów na towary, pozostali