"ADROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bydgoszcz)

KRS: 0000142675

NIP: 5540307791

REGON: 090510857

"ADROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000142675 NIP: 5540307791 REGON: 090510857
Numer NIP: 5540307791
Numer REGON: 090510857
Numer KRS: 0000142675
Nazwa: "ADROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-12-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jana Ostroroga 13
Kod pocztowy: 85-349
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 63.12.Z Działalność portali internetowych
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 50319904 Materiały budowlane: surowe, półprodukty i wykończone
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane
  • 87110400 Inżynieria budowlana i cywilna

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych