"ADM SZAMOTUŁY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szamotuły)

KRS: 0000019890

NIP: 7871049088

REGON: 630425335

"ADM SZAMOTUŁY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019890 NIP: 7871049088 REGON: 630425335
Numer NIP: 7871049088
Numer REGON: 630425335
Numer KRS: 0000019890
Nazwa: "ADM SZAMOTUŁY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 111 199 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Chrobrego 29 1
Kod pocztowy: 64-500
Miasto: Szamotuły
Gmina: Szamotuły
Powiat: szamotulski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.adm.com
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.10.Z Działalność prawnicza
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 20460206 Olej do sałatek, kukurydziany
 • 20769901 Olej i miąższ rycynowy
 • 20790000 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20799903 Jadalne produkty z oleju, oprócz oleju kukurydzianego
 • 29110305 Olej częśćiowo rafinowany sprzedawany do celow redestylacji

Klasyfikacja EKD

 • 1542 Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
 • 2953 Produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcja napojów i przetwórstwa tytoniu