"ADLER-SCHIFFE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000212247

NIP: 8511021119

REGON: 810786479

"ADLER-SCHIFFE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000212247 NIP: 8511021119 REGON: 810786479
Numer NIP: 8511021119
Numer REGON: 810786479
Numer KRS: 0000212247
Nazwa: "ADLER-SCHIFFE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 525 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-07-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Henryka Pobożnego 5/507
Kod pocztowy: 70-900
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Klasyfikacja SIC

  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 51410000 Podstawowe artykuły spożywcze
  • 51490000 Artykuły spożywcze, niesklasyfikowane
  • 55510400 Wyposażenie morskie i produkty zaopatrzenia marynarskiego

Klasyfikacja EKD

  • 6111 Transport morski