"ADANEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Radlin)

KRS: 0000126264

NIP: 6472284189

REGON: 277868755

"ADANEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000126264 NIP: 6472284189 REGON: 277868755
Numer NIP: 6472284189
Numer REGON: 277868755
Numer KRS: 0000126264
Nazwa: "ADANEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-08-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Odległa 117
Kod pocztowy: 44-310
Miasto: Radlin
Gmina: Radlin
Powiat: wodzisławski
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.adanex.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(12 039.67 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(6 317.89 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(6 868.67 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(15 082.26 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(14 066.86 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(4 978.35 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(824.6 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(14 376.24 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja. Więcej »(12 817.89 zł)
Udział w międzynarowodych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(12 894.42 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(15 600 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(14 572.55 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(5 251.72 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(17 534.12 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(14 834.07 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(17 380.12 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(22 750 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(22 750 zł)
Udział w międzynarodowyh targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(19 464.3 zł)
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja Więcej »(15 886.99 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(7 683.55 zł)
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy Więcej »(7 880.3 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 15.20.Z Produkcja obuwia
  • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
  • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC