ADAMOPOL SP Z O O LIKWIDACYJNEJ [ W UPADŁOŚCI ] (Grójec)

KRS: 0000034042

NIP: 1180007925

REGON: 006235626

ADAMOPOL SP Z O O LIKWIDACYJNEJ [ W UPADŁOŚCI ] KRS: 0000034042 NIP: 1180007925 REGON: 006235626
Numer NIP: 1180007925
Numer REGON: 006235626
Numer KRS: 0000034042
Nazwa: ADAMOPOL SP Z O O LIKWIDACYJNEJ [ W UPADŁOŚCI ]
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-14
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-12-21
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-01-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GUP 48/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-12-14
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-06-25
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RADOMIU Z DNIA 25.06.2010R., SYGN. AKT GUP 12/04 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Pałac Kociszew
Kod pocztowy: 05-600
Miasto: Grójec
Gmina: Grójec
Powiat: grójecki
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Klasyfikacja SIC

  • 01190400 Gospodarstwa rolne produkcji roślin zbożowych
  • 02410000 Gospodarstwa mleczne
  • 02790400 Gospodarstwa hodowli zwierzat domowych

Klasyfikacja EKD

  • 01213 Hodowla krów mlecznych pod oceną
  • 111 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 13 Kopalnictwo rud metali
  • 95 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników