"ADAM BĄK - WIEPRZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wieprz)

KRS: 0000033099

NIP: 5512276009

REGON: 357909484

"ADAM BĄK - WIEPRZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000033099 NIP: 5512276009 REGON: 357909484
Numer NIP: 5512276009
Numer REGON: 357909484
Numer KRS: 0000033099
Nazwa: "ADAM BĄK - WIEPRZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 104 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 194/---
Kod pocztowy: 34-122
Miasto: Wieprz
Gmina: Wieprz
Powiat: wadowicki
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.zmbak.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Klasyfikacja SIC

 • 02130000 Trzoda chlewna
 • 20110400 Mięsne produkty uboczne z mięsa z własnego uboju
 • 20119907 Kiełbasy z mięsa z własnego uboju
 • 51470000 Mięso i wyroby mięsne
 • 51479900 Mięso i produkty mięsne
 • 72999912 Usługi rzeźnicze, przetwórstwo lecz nie sprzedaż artykułów mięsnych

Klasyfikacja EKD

 • 123 Hodowla trzody chlewnej
 • 1511 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
 • 5222 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych