AD4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Koszalin)

KRS: 0000341006

NIP: 1182011500

REGON: 142092957

AD4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000341006 NIP: 1182011500 REGON: 142092957
Numer NIP: 1182011500
Numer REGON: 142092957
Numer KRS: 0000341006
Nazwa: AD4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCA: A) PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE B) CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WRAZ Z PREZESEM LUB PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 15 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2009-11-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Morska 33D
Kod pocztowy: 75-212
Miasto: Koszalin
Gmina: Koszalin
Powiat: Koszalin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
  • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
  • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
  • 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne