ACV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Włocławek)

KRS: 0000091163

NIP: 8911482054

REGON: 871527030

ACV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000091163 NIP: 8911482054 REGON: 871527030
Numer NIP: 8911482054
Numer REGON: 871527030
Numer KRS: 0000091163
Nazwa: ACV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU- JEDNOOSOBOWO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU- WSPÓŁDZIAŁAJĄC
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 804 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-02-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Witosa 3
Kod pocztowy: 87-800
Miasto: Włocławek
Gmina: Włocławek
Powiat: Włocławek
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.acv.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Klasyfikacja SIC

  • 50740000 Sprzęt oraz artykuły grzewcze i wodno kanalizacyjne
  • 50740201 Bojlery, grzejniki wody
  • 50750201 Elektryczne urządzenia ogrzewcze
  • 50750202 Piece, grzewcze: elektryczne

Klasyfikacja EKD

  • 5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego