ACTIVE MEDIA SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000000934

NIP: 7781360084

REGON: 639631088

ACTIVE MEDIA SP Z O O KRS: 0000000934 NIP: 7781360084 REGON: 639631088
Numer NIP: 7781360084
Numer REGON: 639631088
Numer KRS: 0000000934
Nazwa: ACTIVE MEDIA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-06-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-06-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dominikańska 7A
Kod pocztowy: 61-762
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73119901 Konsultant reklamowy
  • 73120000 Reklama zewnętrzna
  • 73199900 Usługi reklamowe
  • 78129903 Reklamy telewizyjne na taśmie światłoczułej lub magnetycznej

Klasyfikacja EKD

  • 744 Reklama
  • 7441 Projektowanie reklam wszelkiego typu