ACTA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000292894

NIP: 8513035120

REGON: 320431005

ACTA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000292894 NIP: 8513035120 REGON: 320431005
Numer NIP: 8513035120
Numer REGON: 320431005
Numer KRS: 0000292894
Nazwa: ACTA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W KTÓRYM ROZPORZĄDZA LUB ŚWIADCZENIA, DO KTÓREGO SIĘ ZOBOWIĄZUJE NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ. (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W KTÓRYM ROZPORZĄDZA LUB ŚWIADCZENIA, DO KTÓREGO SIĘ ZOBOWIĄZUJE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ. (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bandurskiego 96/3
Kod pocztowy: 71-685
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.actanova.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC