"ACT ADVANCED CORPORATE TRAINING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000040323

NIP: 1181464659

REGON: 016039202

"ACT ADVANCED CORPORATE TRAINING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000040323 NIP: 1181464659 REGON: 016039202
Numer NIP: 1181464659
Numer REGON: 016039202
Numer KRS: 0000040323
Nazwa: "ACT ADVANCED CORPORATE TRAINING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Wilcza 31
Kod pocztowy: 00-544
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.act.waw.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Angielski jest prosty - Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim Więcej »(207 028.12 zł)
Akademia Umiejętności Menedżerskich w oparciu o metodologię NLP Więcej »(993 302 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 82439903 Szkolenie programowania
 • 82490200 Usługi szkolenia ekonomicznego
 • 83310102 Szkolenie zawodowe dla służb zatrudnienia
 • 87480102 Usługi testowania szkoleniowe lub personalne

Klasyfikacja EKD

 • 8042 Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 80423 Kursy języków obcych
 • 80424 Kursy zawodowe