ACER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Międzyrzecz)

KRS: 0000200381

NIP: 5961648696

REGON: 080017780

ACER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000200381 NIP: 5961648696 REGON: 080017780
Numer NIP: 5961648696
Numer REGON: 080017780
Numer KRS: 0000200381
Nazwa: ACER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 160 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-03-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Świerczewskiego 18
Kod pocztowy: 66-300
Miasto: Międzyrzecz
Gmina: Międzyrzecz
Powiat: międzyrzecki
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.acer.net.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń. Więcej »(289 417.98 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01414 Planowanie i projektowanie krajobrazowe związane z sadzeniem roślin i drzew, zakładaniem i utrzymywaniem trawników i ogrodów
  • 141 Wydobywanie kamienia