"ABW SUPERBRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Juchnowiec Kościelny)

KRS: 0000128696

NIP: 9661622789

REGON: 052130430

"ABW SUPERBRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000128696 NIP: 9661622789 REGON: 052130430
Numer NIP: 9661622789
Numer REGON: 052130430
Numer KRS: 0000128696
Nazwa: "ABW SUPERBRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 9 954 906
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-08-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 75/5/---
Kod pocztowy: 16-061
Miasto: Juchnowiec Kościelny
Gmina: Juchnowiec Kościelny
Powiat: białostocki
Województwo: PODLASKIE
Strona www: www.superbruk.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Poszerzenie oferty produktowej firmy Superbruk w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii Więcej »(2 444 753.72 zł)
superKADRA SUPERbruku Więcej »(270 323 zł)
Wykorzystanie OZE na własne potrzeby przez ABW SUPERBRUK - zainstalowanie pomp ciepła i instalacji solarnej Więcej »(262 959.34 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Klasyfikacja SIC

 • 16110204 Usługi kładzenia nawierzchni autostrad i dróg jezdnych
 • 52110505 Kamienie brukowe

Klasyfikacja EKD

 • 266113 Produkcja belek, płyt i słupów z betonu lub ze sztucznego kamienia
 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych