"ABRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Koszalin)

KRS: 0000342784

NIP: 4990597558

REGON: 320653852

"ABRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000342784 NIP: 4990597558 REGON: 320653852
Numer NIP: 4990597558
Numer REGON: 320653852
Numer KRS: 0000342784
Nazwa: "ABRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 90 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2009-11-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Limbowa 8
Kod pocztowy: 75-640
Miasto: Koszalin
Gmina: Koszalin
Powiat: Koszalin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.abri.biz.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 24.34.Z Produkcja drutu
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • 24.34.Z Produkcja drutu
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Klasyfikacja SIC

 • 33150000 Drut stalowy i wyroby pokrewne

Klasyfikacja EKD

 • 2734 Ciągnienie drutów