"ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ." (Sobótka)

KRS: 0000155353

NIP: 8961341887

REGON: 932896667

"ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ." KRS: 0000155353 NIP: 8961341887 REGON: 932896667
Numer NIP: 8961341887
Numer REGON: 932896667
Numer KRS: 0000155353
Nazwa: "ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ."
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 130 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-03-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Dworcowa 26
Kod pocztowy: 55-050
Miasto: Sobótka
Gmina: Sobótka
Powiat: wrocławski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.abis.info.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Klasyfikacja SIC

  • 16290000 Budownictwo ciężkie, niesklasyfikowane
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych